Dikke fractie digestaat en gedroogd digestaat gaan vooral op export al dan niet na een bijkomende biothermische behandeling Wat betreft de afzet van digestaat naar tuinen parken en plantsoenen zitten we momenteel nog in een beginfase Maar via verder onderzoek hopen we ook digestaat daar te kunnen afzetten als duurzame vervanger van kunstmest Gedroogd digestaat (DD) Het gedroogd digestaat is afkomstig van de thermofiele vergisting van mest energiegewassen en organisch-biologisch afval Deze stromen verbleven ongeveer 40 tot 45 dagen in de vergister Na het vergisten werd het ruw digestaat gescheiden in een dikke en dunne fractie De dikke fractie werd

Dikke Fractie nieuws

'Juist een versoepeling van de monstername dikke fractie' 13-06-2019 - 0 reacties De monstername van de dikke fractie is per 1-2-2019 versoepeld Deze versoepeling moet resulteren in lagere kosten antwoordt LNV minister Schouten op vragen van Lodders (VVD) over de toename van de administratieve rompslomp en hogere bemonsteringskosten

Dikke fractie digestaat en gedroogd digestaat gaan vooral op export al dan niet na een bijkomende biothermische behandeling Wat betreft de afzet van digestaat naar tuinen parken en plantsoenen zitten we momenteel nog in een beginfase Maar via verder onderzoek hopen we ook digestaat daar te kunnen afzetten als duurzame vervanger van kunstmest

de dikke fractie van gescheiden digestaat verschilt van die van drijfmest Bij alle analysemethoden komen de beide compostsoorten duidelijk naar voren als zijnde meststoffen met de laagste afbraaksnelheid van de organische stof In de Oxitop˘meting hebben de beide drijfmestsoorten

Voor de behandeling van de dikke fractie biedt RWB verschillende opties Een veel voorkomende methode is het hyginiseren van de dikke fractie Dit is het verhitten van de dikke fractie onder een bepaalde temperatuur en gedurende een bepaalde tijd Tijdens dit proces worden ongewenste bacterin gedood

Oct 08 2012Keydollar is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Eurobagging dat ruime ervaring heeft met het composteren van producten in folieslurven Het nieuwe composteringsysteem moet in staat zijn verschillende mestproducten te composteren wder dikke fractie rundveemest dikke fractie digestaat (uit vergisters) maar ook stromest

De Mestvergister

Dec 29 2015• de verdere afwerking van het digestaat tijdens de scheiding in dunne en dikke fractie Bij elke installatie kijkt u daarom best na waar de kans op het ontstaan van geur het grootst is Op deze plaatsen kunnen eventueel maatregelen genomen worden om potentile geurhinder te vermijden

Dikke fractie digestaat en gedroogd digestaat gaan vooral op export al dan niet na een bijkomende biothermische behandeling Wat betreft de afzet van digestaat naar tuinen parken en plantsoenen zitten we momenteel nog in een beginfase Maar via verder onderzoek hopen we ook digestaat daar te kunnen afzetten als duurzame vervanger van kunstmest

De dikke fractie wordt gedroogd en tot bemestingskorrels geperst De waterige fractie van het digestaat bevat het grootste deel van de stikstof en zouten (voornamelijk kalium) en weinig organisch materiaal Deze wordt in een opeenvolging van een decantatietank en zelfreinigende filters naar een omgekeerde osmose gestuurd wat drie keer minder

de samenstelling en kenmerken van de dikke fractie composteertechniek o Het DS-gehalte kan een indicatie geven of het composteerproces vlot kan verlopen of niet maar de structuur van de dikke fractie is van groter belang o Aandacht voor de procesopvolging (aerobe omstandigheden creren verliezen beperken hyginisatie garanderen )

De uitgezakte dikke fractie gaat dan naar een aparte put de dunne fractie gaat in de wasser 4 Mest of digestaat strippen of kraken De stikstof uit drijfmest of digestaat strippen of kraken is een vierde optie Hierbij wordt met behulp van een luchtwastechniek het ammoniakdeel van de stikstof uit de dunne fractie van het digestaat gevangen

• Dikke fractie ≠ stalmest ! • Zowel de dunne als de dikke fractie = TYPE 2 meststof • Aanvraag tot TYPE 1 meststof (traagwerkend) voor dikke fractie kan maar is nog niet gebeurd – Minerale N inhoud moet 15% van totale N inhoud – Som van de minerale en de snel vrijkomende org N inhoud 30% van de totale N inhoud

Dit rapport beschrijft groei op en omzetting van de dikke fractie (28 % droge stof) van digestaat door E fetida wormen (compostwormen) in 6 kweekbedden van elk 5 m 2 De begindichtheid van de wormen was 5 kg/m 2 Het digestaat was afkomstig uit de ACRRES vergister die gevoed werd met rundermest en natuurgras

De dikke fractie van het digestaat wordt ingedroogd (bv met behulp van een banddroger) Er is voldoende thermische energie voorhanden uit het vergistingsproces om de dikke fractie van het digestaat conform Verordening 1069/2009 te drogen en te hyginiseren tot een exportwaardige bodemverbeteraar

Europarlementarirs op bezoek in de Achterhoek

Apr 01 2016Dit jaar wordt een pijpleiding aangelegd naar FrieslandCampina in Borculo zodat zij de biogas direct kunnen gebruiken voor het productieproces Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie Uit de dunne fractie wordt ammoniumsulfaat gewonnen uit de dikke fractie wordt het fosfaat teruggewonnen in de vorm van calciumfosfaat

geperforeerde buis met gaatjes van 0 15 – 1 0 mm De dunne fractie wordt via deze perforaties van de rest van de mest gescheiden De schroef transporteert de dikke fractie naar het uiteinde van de buis waar deze is voorzien van een pers De tegendruk van de pers is instelbaar waardoor de kwaliteit van zowel de dunne als de dikke fractie variabel

Dikke fractie digestaat en gedroogd digestaat gaan vooral op export al dan niet na een bijkomende biothermische behandeling Wat betreft de afzet van digestaat naar tuinen parken en plantsoenen zitten we momenteel nog in een beginfase Maar via verder onderzoek hopen we ook digestaat daar te kunnen afzetten als duurzame vervanger van kunstmest

Keydollar is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Eurobagging dat ruime ervaring heeft met het composteren van producten in folieslurven Het nieuwe composteringsysteem moet in staat zijn verschillende mestproducten te composteren wder dikke fractie rundveemest dikke fractie digestaat (uit vergisters) maar ook stromest producten

worden uitgetest op de teelt van winterrogge en uit een onderzoek met verschillende combinaties van bemestingsproducten op de teelt van bloemkool Uit de proeven met winterrogge kunnen we besluiten dat spuiwater (SPUI) een even goede werking heeft t o v kunstmest SPUI leidde statistisch gezien tot een even hoge opbrengst dan kunstmest

0 3% opgeloste zouten (bij verwerking van digestaat liggen deze waarden iets hoger) 90% van de fosfaten bevindt zich in de dikke fractie Het filtraat heeft minder dan 10% fosfaten in zich terwijl wel de N (85%) en K (90%) voor het overgrote deel nog aanwezig zijn Zinkende deeltjes bezinken in de gravitaire unit